× Početna Projekti O nama Kontakt

O nama

Udruženje „Libertas“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodredeno vreme radi ostvarivanja ciljeve u oblasi izgradivanja i unapredenja kapaciteta obrazovnog sistema.

Ciljevi Udruženja su: izrada programa edukacije, organizovanje i izvodenje edukacija (radionica, treninga, seminara, predavanja, javnih tribina, konferencija i drugih oblika edukacije), samostalno ili kroz saradnju sa drugim organizacijama/ institucijama; istraživanja u oblasi obrazovanja i alternativnih vidova obrazovanja (celoživotno, IKT i sl.), kao i razvoja karijere, razvijanje obrazovnog okruženja zasnovanog na toleranciji i interkulturalnim vrednostima kroz uvažavanje razlicitosti, izdavanje knjiga, casopisa, biltena i ostalih publikacija, u skladu sa ciljevima Udruženja, štampanje i distribucija svih oblika propagandnog materijala u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, saradnja i umrežavanje sa univerzitetima, strucnim udruženjima i drugim organizacijama, kao i sa drugim relavantnim zainteresovanim stranama u skladu sa ciljevima udruženja, u zemlji i inostranstvu i ucestvovanje u projektima i samostalno izradivanje projekata.

Udruženje „Libertas“ ima zakljucen ugovor o zakupu sa Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu i ugovor o poslovno tehnickoj saradnji sa Fakultetom, u cilju ostvarivanju ciljeva Udruženje.