× Početna Projekti O nama Kontakt

Virtuelno preduzeće „Korak napred“-inovativni model radne prakse

Gradska uprava za privredu, 2019.

Cilj projekta je podrška relevantnim institucijama kroz inovativan, unapređen i ojačan model radne prakse koji će doprineti razvoju ekonomije lokalne zajednice unaprediti privredni sektor Grada Novog Sada.

Edukacija o značaju primene integrisane informaciono komunikacione tehnologije u cilju unapređenja bezbednosti hrane

Gradska uprava za privredu, 2019.

Cilj projekta je da se unapredi svest i pčelari edukuju o upotrebi integrisane IKT platforme za kontrolu bezbednosti prehrambenih proizvoda koja ima za cilj da homogenizuje i poboljša heterogene izvore i informacije koji su prisutni u lancu snabdevanja prehrambenim proizvodima, njihovu digitalizaciju i ukaže na modele razvoja jedinstvene tehnološke platforme.

Značaj medicinskog turizma za privredni razvoj grada

Gradska uprava za privredu, 2018.

Predmet projekta je sagledavanje postojećeg stanja i potencijala tržišta, usluga koje se pružaju u sklopu medicinskog turizma u Gradu, i edukacija kako bi se radilo na povećanju konkurentnosti ponude istih usluga.

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje, 2018.

Rezultat projektnih aktivnosti je unapređen i ojačan nevladin sektor u oblasti naučno-istraživačke delatnosti, koji će najadekvatnije doprineti redefinisanju društvenih odnosa.

Obrazovanjem do jednakosti

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, 2018.

Predmet projekta je unaprađenje prava osoba sa invaliditetom na obrazovanje, kroz poboljšanje pristupa visokoškolskoj ustanovi u cilju unapređenja njihovog socioekonomskog statusa i integraciju u društvene tokove.

Edukacija-ekologizacija

Gradska uprava za zaštitu životne sredine, 2018.

Projekat koristi ekološko obrazovanje kao metod efikasnog povećanja aktivnog učešća mladih u ekološki održivom razvoju Grada, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života svih građana.

Lepšim osmehom do jače privrede

Gradska uprava za privredu, 2018.

Cilj manifestacije je da ukaže na benefite preduzetničkog usmerenja stomatoloških ordinacija u bavljenju medicinskim – dentalnim turizmom; da ojačaju međuinstitucionalnu saradnju kroz teorijska i praktična predavanja; i da ukaže na potrebu povećanja i unapređenja vidljivosti samih ordinacija kako bi se povećao broj korisnika usluga medicinskog– dentalnog turizma i time profita ordinacija i privrede grada.

Slatka jesen novosadskih preduzetnika

Gradska uprava za privredu

Manifestacija promoviše preduzetništvo i umrežavanje, odnosno uspostavljanje veze između preduzetnika, pčelara, zemljoradnika, zaštite životne sredine, inovacija i konačno obrazovanja. U fokusu je dugoročno tržišno pozicioniranje i ostvarivanje profita pčelara na duži rok, i tako obezbeđenje preduslova za privredno jačanje grada. Neposredna korist koju studenti i ostali učesnici manifestacije imaju je u razmeni iskustava i sticanju novih znanja.

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Projekat ima za cilj da proceni znanje aktera nevladinih organizacija koje se bave naučno-istraživačkom delatnošću i pruži podršku nevladinom sektoru. Aktivnosti u okviru projekta predstavljaju doprinos NV sektoru u AP Vojvodini i imaju za cilj jačanje znanja nevladinih organizacija u oblasti naučno-istraživačke delatnosti i razvoj veština informacionih tehnologija.

jacanje kapaciteta

Obrazovanjem do jednakosti

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Predmet projekta je unaprađenje prava osoba sa invaliditetom na obrazovanje, kroz poboljšanje pristupa visokoškolskoj ustanovi u cilju unapređenja njihovog socioekonomskog statusa i integraciju u društvene tokove. Zbog nepristupačnosti fizičke sredine ili ne postojanja vidljivih informacija, osobe sa invaliditetom često ne mogu da ostvare pravo na jednakost u obrazovanju. Projekat je koncipiran da istraži servise podrške za osobe sa invaliditetom na univerzitetima i fakultetima u AP Vojvodini i ukaže na potencijal za jačanje postojećih i uspostavljanje novih servisa podrške za osobe sa invaliditetom.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, punu pažnju posvećuje obezbeđenju, unapređenju i razvoju jednakih uslova za studiranje svim studentima a posebno studentima sa invaliditetom. Akreditovani studijski programi na daljinu Fakulteta za ekonomiju za inženjerski menadžment u Novom Sadu su podobni za obrazovanje osoba sa invaliditetom. Studijski programi omogućuju nesmetano studiranje, a kasnije i lakše pronalaženje poslovnog angažmana u domenu privrede, kroz realizaciju stručne prakse u preduzećima sa kojima Fakultet ima uspostavljenu poslovno-tehničku saradnju. U budućnosti će Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu preduzeti niz tehničkih i arhitektonskih rešenja. Tako će osobe sa invaliditetom moći nesmetano da koriste sve resurse ustanova, koji se odnose na studiranje i na drugim studijskim programima, kako na osnovnim, tako i na master i doktorskim studijama. Kao konkretna mera podrške osobama sa invaliditetom, pored akreditovanih studijskih programa učenja na daljinu, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu postoji zadužena osoba za pružanje pomoći i informacija o studiranju.

Prodekan za nastavu Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu doc. dr Radovan Vladisavljev stoji na raspolaganju za sva pitanja studentima. ([email protected] ) U okviru Univerziteta „Privredna akademija“ u Novom Sadu i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, postoji i Studentski parlament koji stoji na raspolaganju studentima za sve informacije i mogućnosti studiranja kako na Univerzitetu, tako i na Fakultetu. Predsednik Studenskog Parlamenta FIMEKA-a Vanja Đukić ([email protected] ) U Novom Sadu, takodje postoji i „Udruženje studenata sa invalideitetom“ čiji je predstavnik Stefan Kostić.
Kontakt je [email protected] 021/485-2038.

jacanje kapaciteta

Lepšim osmehom do jače privrede

Gradska uprava za privredu

Manifestacija promoviše preduzetništvo odnosno preduzetničku orijentaciju stomatoloških ordinacija, kojima je primarna delatnost pružanje medicinske usluge, i umrežavanje stomatologa - preduzetnika, turističkih organizacija i konačno obrazovanja. U fokusu je dugoročno tržišno pozicioniranje i ostvarivanje profita stomatoloških ordinacija na duži rok, i tako obezbeđenja preduslova za privredno jačanje grada. Manifestacija je direktno usmerena na korisnike na lokalnom i regionalnom nivou u AP Vojvodini (članovi Društva stomatologa AP Vojvodine). Neposredna korist koju će učesnici manifestacije imati je u sticanju novih znanja.

jacanje kapaciteta

Edukacija – ekologizacija

Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Projekat koristi ekološko obrazovanje kao metod efikasnog povećanja aktivnog učešća mladih u ekološki održivom razvoju Grada, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života svih građana. Edukacija o zaštiti životne sredine i jačanja svesti kod mladih obuhvatiće teme o zaštiti životne sredine, efikasnom korišćenju prirodnih resursa, održivost ekosistema i odgovorno ponašanje članova zajednice. Cilj projekta je da se unapređenjem ekološkog obrazovanja mladih doprinese jačanju njihove svesti po pitanju očuvanja i zaštite životne sredine Grada Novog Sada.

jacanje kapaciteta